Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(035) 6424520, (035) 6424447
Mobil:
+421/918 492 938
Fax:
(035) 3211770
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Hrebíčkova 35
Prevádzka:
940 01 Komárno, Novozámocká 3378
Prevádzka:
940 01 Nové Zámky, Vinohrady 3 C
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Hrebíčkova 35

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 432 5654
Mobil:
00421 905 348 722
Fax:
043 552 1611
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2081/174-4
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2081/174-4

Top Služby: