Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
(035) 7604996, (035) 7604999
Mobil:
(035) 6912736 stála služba, (035) 6912209
Fax:
(032) 7714018, (032) 7714018
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská ulica 12
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská ulica 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6497505, (035) 6497105
Mobil:
(055) 6226131
Fax:
(055) 6222983, (055) 6222983
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 37 Strekov, Pri železnici 846
Sídlo:
941 37 Strekov, Pri železnici 846

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6461005
Mobil:
(033) 6496201, (033) 6496202
Fax:
(02) 44259692, (02) 44259692
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Vinosady, Pezinská 71
Sídlo:
902 01 Vinosady, Pezinská 71

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7711872
Mobil:
00421 905 867 254
Fax:
(051) 7492432, (051) 7492432
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Duchnovičovo námestie 1
Sídlo:
080 01 Prešov, Duchnovičovo námestie 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 4333753, (041) 4333754
Mobil:
(055) 6736396
Fax:
(02) 55563395, (02) 55563395
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Matičné námestie 1427
Sídlo:
022 01 Čadca, Matičné námestie 1427

Top Služby: