Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
(048) 4148334, (048) 4143567
Mobil:
(048) 4143568
Fax:
(02) 43638036, (02) 43638036
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 3
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52451197, (02) 52451196
Mobil:
(053) 4172111, (0800) 123608
Fax:
(02) 52451194, (02) 52451194
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 04 Bratislava, Železničiarska 13
Sídlo:
811 04 Bratislava, Železničiarska 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 60301080
Mobil:
0903/517-577
Fax:
(02) 60301089, (02) 60301089
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava, Karloveská 63
Sídlo:
841 04 Bratislava, Karloveská 63

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7760362
Mobil:
(043) 5808182
Fax:
(043) 5808302, (043) 5808302
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Ľudmily Podjavorinskej 535/11
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Ľudmily Podjavorinskej 535/11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53414705, (02) 53414702
Mobil:
(037) 6554943
Fax:
(02) 53632692, (02) 53632692
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Royova 24
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Royova 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63810983
Mobil:
0915/882 156
Fax:
(032) 6585130, (032) 6585130
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava, Budatínska 12
Sídlo:
851 05 Bratislava, Budatínska 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49106411
Mobil:
(041) 4204155, (041) 4204158
Fax:
(02) 49106440, (02) 49106440
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 2, Hattalova 12
Sídlo:
831 03 Bratislava 2, Hattalova 12

Top Služby: