Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421 34 654 2133, +421 34 651 6895
Mobil:
0903 413 318, 0918 877 707
Fax:
+421 34 654 2126
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica nad Myjavou, Hurbanova 542/B
Sídlo:
905 01 Senica nad Myjavou, Hurbanova 542/B

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 553 3150
Mobil:
0908 301 448, 0917 801 412
Fax:
036 751 7050
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Petőfiho 94
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Petőfiho 94

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 611 2419
Mobil:
0918 875525
Fax:
048 617 0051
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 23 Košice, Sídlisko KVP, Hemerkova 16
Sídlo:
040 23 Košice, Sídlisko KVP, Hemerkova 16

Top Služby: