Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(046) 5405365
Mobil:
(041) 5001012
Fax:
(033) 7320442, (033) 7320442
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Rúbanisko II 421/31
Sídlo:
984 01 Lučenec, Rúbanisko II 421/31

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6905611, (033) 6905614
Mobil:
0905 270 919
Fax:
(033) 6905600, (033) 6905600
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, Za dráhou 33
Sídlo:
902 01 Pezinok, Za dráhou 33

Top Služby: