Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

24 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 63838223, (02) 63838225
Mobil:
(02) 63830519
Fax:
(02) 59221220, (02) 59221220
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Údernícka 5
Sídlo:
851 01 Bratislava, Údernícka 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7710529
Mobil:
0911/745-463
Fax:
(02) 59221220, (02) 59221220
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava, Kostlivého 2
Sídlo:
821 03 Bratislava, Kostlivého 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6553097
Mobil:
(032) 7443379
Fax:
(02) 44649818, (02) 44649818
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, Bratislavská 85
Sídlo:
902 01 Pezinok, Bratislavská 85

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44631247
Mobil:
(033) 7792638
Fax:
(02) 44631249, (02) 44631249
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Turbínova 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, Turbínova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45527693, (02) 45644077
Mobil:
(035) 6922000
Fax:
(02) 45644076, (02) 45644076
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava, Lipského 4/1156
Sídlo:
841 01 Bratislava, Lipského 4/1156

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63814479
Mobil:
(048) 4718404
Fax:
(048) 4718407, (048) 4718407
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Kaukazská 35
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Kaukazská 35

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7445562
Mobil:
(048) 4115348
Fax:
(052) 4284441, (052) 4284441
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Zlatovská 2182/3
Sídlo:
911 05 Trenčín, Zlatovská 2182/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44632427
Mobil:
(037) 7418412
Fax:
(02) 44632428, (02) 44632428
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44881238
Mobil:
00421 905 507 339, 00421 905 501 876
Fax:
(02) 44881026, (02) 44881026
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 52 Bratislava 34, Hlinícka 1
Sídlo:
831 52 Bratislava 34, Hlinícka 1

Top Služby: